Valby Langgade 84, Postboks 308, 2500 ValbyE-mail: info@roholl.dk

36 17 67 02

Eksempel på kistegravsted

Fredningstiden er på de fleste kirkegårde 10 år for en urne, og gravstedet skal derfor købes for mindst 10 år.

Urnegravsteder

Traditionelt gravsted med individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten.

Kendt urnefællesgravsted

Til forskel fra ukendt fællesgrav, kender man stedet for urnens nedsættelse. Gravsten i plan med græsset.

Askefællesgraven (Ukendt fællesgrav)

Helt anonym fællesgrav på fælles grønt anlæg. Askens placering markeres ikke og den kan ikke senere flyttes.

Kolumbarium

Her kan hensættes urner i åben urnemur. Ikke alle kirkegårde har et kolumbarium.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til kirkegårdene. Se adresse under menupunkt "Valg af gravsted".