Valby Langgade 84, Postboks 308, 2500 ValbyE-mail: info@roholl.dk

36 17 67 02

Priseksempler

Bisættelse

Forudsætninger:

 • Afdøde afhentes på off. institution på en hverdag mellem 9:00 - 16:00
 • Antal kørte kilometer udgør op til 20.
 • Bisættelsen finder sted fra lokal kirke eller kapel
 • Afdøde er medlem af folkekirken

Bisættelse

Forudsætninger:

 • Afdøde afhentes på off. institution på en hverdag mellem kl. 9:00 - 16:00
 • Antal kørte kilometer udgør op til 20
 • Bisættelsen finder sted fra Søndermark Krematoriums kapelsal
 • Afdøde er eller er ikke medlem af folkekirken

Begravelse

Forudsætninger:

 • Afdøde afhentes på off. institution på en hverdag mellem kl. 9:00 - 16:00
 • Antal kørte kilometer udgør opl til 20
 • Begravelsen finder sted fra lokal kirke med nedsættelse af kiste på kirkegård beliggende i direkte tilknytning til kirken
 • Afdøde er medlem af folkekirken

Hvid kiste til bisættelse inkl. polstring, hovedpudebetræk og overlagen.

5.985,-

Hvid kiste til bisættelse inkl. polstring, hovedpudebetræk og overlagen.

5.985,-

Hvid begravelseskiste inkl. polstring, hovedpudebetræk og overlagen.

6.975,-

Kisteilægning og påklædning af afdøde.

 800,-

Kisteilægning og påklædning af afdøde.

800,-

Kisteilægning og påklædning af afdøde.

800,-

Rustvognskørsel til kirke op til 20 km.

1.195,-

Rustvognskørsel til krema-torium op til 20 km.

1.195,-

 Rustvognskørsel til kirke op til 20 km.

Hvor gravstedet ikke ligger på kirkegård i direkte tilknytning til kirken tillægges ekstra rust-vognskørsel indtil 20 km. kr. 1.195,00

1.195,-

Rustvognskørsel fra kirke til krematorium op til 20 km.

1.195,-

Bedemandshonorar *

Se uddybende forklaring nedenfor.

3.900,-

Bedemandshonorar *

Se uddybende forklaring nedenfor.

3.900,-

Bedemandshonorar *

Se uddybende forklaring nedenfor.

3.900,00,-

Mikado urne

600,-

Mikado urne

600,- 

Transport af urne op til 20 km.

600,-

Afgift kremering på Søndermark Krematorium.

For Frederiksbergborgere er prisen kr. 2.185,- for kremering.

2.395,-

Afgift kremering på Søndermark Krematorium.

For Frederiksbergborgere er prisen kr. 2.185,- for kremering.

2.395,-

 

 

Benyttelse af kapel (inkl. udsmykning).

For Frederiksbergborgere er prisen kr. 994,-.

1.382,-

Organist og kor.

1.304,-

I alt kr.

16.670,-

I alt kr.

17.561,-

I alt kr.

12.870,-

Til ovennævnte priser skal der tillægges udgift til kistedekoration, dødsannoncer, gravsted, nedsættelse af urne, vedligeholdelse af gravsted, gravsten m.m.

Vi kan være behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.

Til ovennævnte priser skal der tillægges udgift til kistedekoration, dødsannoncer, gravsted, nedsættelse af urne, vedligeholdelse af gravsted, gravsten m.m.

Vi kan være behjælpelig med at give er overslag på disse omkostninger.

Til ovennævnte priser skal der tillægges udgift til kistedekoration, dødsannoncer, gravsted, gravning af grav, eventuel modtagelse af kiste, vedligeholdelse af gravsted, gravsten m.m.

Vi kan være behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.

Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms.

* Bedemandshonoraret omfatter:

 • Kontakt og anmeldelse til begravelsesmyndighed.
 • Koordinering og kontakt til kirke og præst.
 • Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt.
 • Bestilling og indrykning af annoncer.
 • Professionel vejledning såvel før som efter bisættelsen/begravelsen herunder klarlægning af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskudsordninger.
 • Vejledning om sorggrupper.
 • Udlæg hos underleverandører: - gravsted, - blomster, - annoncer, - krematorium, - kirkegården.
 • Fremvisning af afdøde i kapel i direkte forbindelse med kørsel og evt. udsyngning.
 • Udsyngning fra afhentningsstedet.
 • Tilstedeværelse under højtideligheden.
 • Afholdelse af ceremoni ved borgerlig begravelse/bisættelse.
 • Medvirken ved urnenedsættelse hvis ønsket.

Roger Hansens Bedemandsforretninger ApS modtager provision fra enkelte faste leverandører. Dette betyder ikke, at prisen for familien er højere, end hvis man selv køber direkte hos leverandøren.