OKOK

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven.

Under arbejdet med bisættelser/begravelser indsamler vi dine og afdødes personlige data, nærmere bestemt navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr. Dette gøres af hensyn til vores arbejde samt til brug ved fakturering. Oplysningerne bruges også til relevante myndigheder herunder bl.a. Udbetaling Danmark, kirkekontor, krematorium og stenhugger. Modtager vi ikke disse oplysninger, kan vi ikke sikre korrekt gennemførelse af en begravelse/bisættelse. Såfremt vi ikke modtager betaling for vores ydelser, kan dine oplysninger blive videregivet til advokat, inkassobureau eller til tilsvarende enheder.

Dine oplysninger behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Vi gemmer dine oplysninger i 5 år af hensyn til vores bogføring. Oplysninger, der ikke længere har relevans for os, bliver slettet.

Bedemandforretningernes dataansvarlige er indehaver Bjarne Roger Hansen, Administration Roholl Bedemandsforretning, Valby Langgade 84, 2500 Valby. Du kan kontakte den dataansvarlige, hvis du ønsker information om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket også gør sig gældende, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives aldrig til tredjemand uden dit tydelige samtykke. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk eller lignende ligesom vi heller ikke samkører vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger i elektronisk form fortroligt og sikkert på computere. Al hardware er placeret under kontrollerede forhold med sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer mod uvedkommende adgang til enheder og data.

Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling kræver det, opdaterer vi persondata. I disse tilfælde oplyser vi på vores hjemmeside om, at vilkårene er ændret.

Roholl Bedemandsforretninger, 2018

Download teksten som PDF her Persondataloven bilag 2018