OKOK

Bedemandens opgaver

En bedemand er uddannet til at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med et dødsfald, samt til at kunne yde de pårørende en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Afhængigt af om det ønskes, at bedemanden varetager alle opgaver i forbindelse med dødsfald eller blot nogle, er bedemandens arbejdsopgaver:

 • Udfyldelse af diverse papirer
 • Forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne
 • Afhentning og iklædning af afdøde
 • Udsmykning af kirke eller kapel
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekoration
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere
 • Transport af kisten til og fra højtideligheden i rustvogn
 • Transportere urne til kirkegården nogle dage efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen og Sygesikringen "danmark"
 • Anmeldelse af dødsfald hos forsikringsselskab og fagforening

En bedemand kan formidle kontakt til:

 • Begravelsesmyndigheden
 • Præsten, som skal forestå højtideligheden
 • Begravelsesvæsenet, graver og krematorium
 • Sygehus, plejehjem eller anden institution
 • Fagforeningers gruppelivsforsikringer
 • Begravelseskasser
 • Private forsikringsselskaber
 • Pensionskasser
 • Diverse foreninger med begravelseshjælp
 • Socialforvaltningen
 • Skifteretten